Customer Support & Sales
098-965-6192 , 099 287 5183

Office Hour
Mon-Sat 08.00 - 17.00

about us

    ศิริไกรเอ็นจิเนียริ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัทศิริไกรอุตสาหการ  จำกัด  ด้วยประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เราเป็นทั้งผู้ผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำบัดมลพิษทางอากาศแบบครบวงจรจากบริษัทชั้นนำของโลกโครอล (CORAL S.P.A) จากประเทศอิตาลี  กลุ่มบริษัทโครอลมีผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น โครอล(CORAL) ไมครอนฟิลเตอร์ (MICRONFILTER)    และ  ดีเพียวเรโค (DEPURECO) เป็นต้น

 

เราคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ที่เน้นการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งเวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่อุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมโลหะการ   อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเรามีทีมช่างและการบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า       ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

  

 

- FURNILINE GROUP -

   

 

 

NEWS AND EVENT